Anadolu’da Maden sanatı

Anadolu’da Maden sanatı: Anadolu’da Roma ve Bizans Dönemlerinde oldukça gelişmiş maden sanatı atölyelerinin bulunduğu bilinmekte. Selçuklular sanatın pek çok dalında göstermiş oldukları ilerlemeyi maden sanatı alanında da göstermişler. Osmanlılar Döneminde de maden sanatı gelişimini sürdürmüştür

Maden sanatlarının bir dalı olan demircilik, eski çağlardan beri Anadolu’da uygulanmıştır. Kapı tokmakları, mutfak araçları, tarım araçları, hayvan koşumları, mimaride kullanılan araçlar, müzik aletleri vb. yapımında demircilik sanatı kullanılmıştır. Günlük kullanımda kap-kacak, takı ve miğfer yapımında, kapılarda, kapı süslemelerinde ve yapı unsuru olarak kullanılmıştır. Anadolu’da en çok kullanılan maden demirdir.   Bir maden işleme sanatı olan bıçakçılık da Anadolu’da yaygındır.

Bıçaklar biçimlerine göre; “pala”, “hançer”, “gaddare”, “saldırma” vb. isimler almaktadır. Sapları; abanoz, fildişi, gümüş ve altın kaplama olan bu bıçakların elmas, mercan, yakut, zümrüt vb. taşlarla süslü olanlarını saray için yapılanlarda görmek mümkündür