Demircilik mesleği

Demircilik mesleği

En az ilkokul mezunu olup demircilik alanında çıraklık ve kalfalık yapan kişiler ustalık belgelerini aldıklarında demirci ustası olarak çalışabilir. Fakat bazı iş yerleri ustalık belgesinin olup olmadığına bakmaz, kişinin deneyimine önem verir. Demirci ustası gerekli makineleri kullanarak demirin işlenmesini sağlar ve demir işçilerinin çalışma süreçlerinden sorumludur.

Demirhane

Demirci Ustası Olmak için Koşullar Nelerdir?

Demirci ustası olmak için gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

En az ilkokul mezunu olmak

Demircilik alanında çıraklık ve kalfalık yapmak

Demir işleme alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak

Ustalık belgesi almak (Bazı iş yerlerinde geçerli değildir)

Demirci Ustası Olmak için Gerekli Eğitimler Nelerdir?

İyi bir demirci ustası olmak için demircilik alanında kalfalık ve çıraklık yapılmalı, belli süre deneyim kazandıktan sonra ustalık belgesi alınmalıdır. Ustalık belgesi ise halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri gibi kurumlar aracılığıyla alınır.

Demirci Ustası Kaç Yıl Okur?

Demirci ustası olmak için belli eğitim süresi yoktur fakat bu mesleği yapabilmek için uzun yıllar gerekir.

Çünkü demirci ustası olmak için ilk olarak çıraklık, ardından kalfalık yapılmalıdır. Dolayısıyla usta olmak için gereken süre uzamaktadır.

Kimler Demirci Ustası Olabilir?

Demirci ustası olmak için kişinin sahip olması gereken özellikler şunlardır:

Yoğun çalışmaya uyum sağlayabilmek

Gerekli fiziksel güce sahip olmak

Uzun süre sıcak ortamda ve ayakta çalışabilmek

Dikkatli ve titiz olmak

Demirci Ustası Olmak için Lisenin Önemi Nedir?

Demirci ustası olmak için kişinin okuduğu lise türünün özel bir önemi yoktur fakat meslek liselerinden mezun olan kişiler daha kolay iş bulabilmektedir.

Demirci Ustası Mesleğinin Zorlukları Nelerdir?

Demirci ustası olmanın dezavantajı şu şekilde açıklanabilir:

Sadece özel sektörde istihdam olanakları vardır.

Bu mesleği yapabilmek için çıraklık ve kalfalık aşamalarını geçmek gerekir.

Bazı demirci ustalarının ustalık belgesine sahip olması gerekir.

Genellikle birçok iş yerinde çalışma saatleri yoğun geçer.

Demirci

Demirci Ustası Nerelerde Çalışabilir?

Demirci ustası çalışma alanları şu şekilde sıralanabilir:

İnşaat firmaları

Metal ve demir işleme tesisleri

Metal sanayi firmaları

Demirci Ustasının Emeklilik Şartları Nelerdir?

Özel sektörde demirci ustası olarak görev yapan kişilerin emekli olmak için belli süre prim ödemesi gerekir. Örneğin işe girişi 8 Eylül 1999’dan sonraki bir tarihi gösteren kişiler 7000 gün prim öder. Bu durumda emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60’tır. İşe girişi 1 Mayıs 2008 tarihi ve sonrası olan kişiler ise 7200 gün prim öder. Bu durumda emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60-65 arasındadır.

Özelde Demirci Ustası Olmak için Gerekenler Nedir?

Özelde demirci ustası olmak için gerekli şartlar şunlardır:

En az ilkokul mezunu olmak

Demircilik alanında çıraklık ve kalfalık yapmak

Demir işleme alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak

Ustalık belgesi almak (Bazı iş yerlerinde geçerli değildir)

Özelde Demirci Ustası Olmanın Avantajları Nedir?

Özelde demirci ustası olmanın avantajları şu şekilde açıklanabilir:

Devlette bu işi yapma imkanı yoktur bu yüzden özel sektör çalışma fırsatı yaratır.

Demirci ustasına kendi iş yeri açma olanağı tanır.

Sınava girmeye gerek olmak duymadan işe başlama imkanı verir.

Yurt Dışında Demirci Ustası Olmak için Gerekenler Nedir?

Yurt dışında demirci ustası olmak için gerekli kriterler şunlardır:

Demircilik alanında bilgi ve deneyim sahibi olmak

Yurt dışında geçerli belgeleri almış olmak

Gidilecek ülkede konuşulan ana dili bilmek

Yurt dışında çalışma izni almak

Yurt Dışında Demirci Ustası Olmanın Avantajları Nedir?

Yurt dışında demirci ustası olmanın avantajları şunlardır:

Sektör ile ilgili yeni bilgiler öğrenmeye yardımcı olur.

Bilgi seviyesini arttırmayı sağlar.

Yabancı dili geliştirmek açısından avantajlıdır.

Demirci Ustası Nasıl Giyinir?

Demirci ustası kıyafet tüzüğü çalışanların iş üniforması, eldiven, baret gibi malzemeleri kullanması gerektiğini ifade eder.

http://savfer.com/ferforje-merdiven-korkulugu/

www.temirci.art