Demirin Geleneksel Şekillendirme ve Birleştirme Teknikleri

Demirin Geleneksel Şekillendirme ve Birleştirme Teknikleri

demir şekillendirme işleri

Demir Şekillendirme İşleri

Günümüzde olduğu gibi eskiden de demircilik işlerinin bir kısmı sıcak, bir kısmı da soğuk olarak yapılmaktaydı. Bunlardan sıcak olarak şekillendirilenlere “Ocak İşi”, diğerlerine de “Tezgâh İşi” adı verilmiştir.

Sıcak Şekillendirme

Dövme Yöntemi: Demirin en eski biçimlendirme tekniklerinden biridir. Bu yöntem malzemenin kesit alanını küçülterek demiri uzatma, toplama, ve kesit alanını büyüterek demiri kısaltma, bükme, soyma, delme, yarma ve çakma işlemlerinden oluşmaktadır. Demir filizlerinin kırılarak ufalanması, yıkanması ve odun kömürü ile ergitildikten sonra ikinci kez kızıl sıcaklığa kadar ısıtılıp el çekiçleriyle dövülerek katışıklıklarından arındırılması yoluyla yapılan işlemdir.

Döküm Yöntemi: Döküm, bir sıcak şekil verme yöntemi olup ergimiş haldeki metalin bir kalıba dökülerek orada katılaştırılması işlemidir. Eskiden kum kalıplara dökümü yapılırken sonraları kokil adı verilen çelik kalıplar da kullanılmaya başlanmıştır. Bakır, kalay gibi diğer metallerin dökümü daha eskilere dayanmakla beraber, ancak 18. yüzyılda üretimine başlanan demir dökümcülüğü ile demir işçiliğinde yeni ufuklar açılmıştır.

Kaynatma yöntemi: Eskiden yapılan bu yöntemde, demir birleşimleri, demirin doğal bir şekilde bağlantısını sağlamasının yanında soğuk demircilik sanatının önemli bir kısmını da teşkil etmekteydi. Demiri bu şekilde bağlamak için önce, iki parça demir aynı derece sıcaklıkta kızdırarak, daha sonra kaynaması gereken yerler iyice temizlendikten sonra üst üste getirilip dövülerek birbirine kaynatılmıştır. Oksijen ve diğer kaynak yöntemlerinin gelişmesiyle bu teknik günümüzde daha çok demirci atölyelerinde yapılmaktadır.

Soğuk Şekillendirme ve Birleştirme

Muylu Açmak: Bu işlem, bir demirin düşey olarak bir başkasına geçmesi gerektiği zaman uygulanmış ve bu suretle üst üste geçirilen demirler, gereğinde perçinle yada saplama ile takviye edilmişlerdir.

Bindirme Yöntemi: Bindirme suretiyle yapılan demir birleştirmelerinin birkaç türü bulunmaktadır: İçeri doğru oluklandırılarak bindirme, uç uca getirilerek bindirme ve yarı yarıya bindirme gibi. Bunlardan her biri, az bir şekilde üst üste binmesi gereken veya dik açılı bükümlerde ya da bir demiri döndürerek doğrultusunun çevrilmesi gereken yerlerde kullanılır.

Sırtlı Geçme, Bilezikleme: Özellikle sayılması gereken bağlama yöntemlerinden biri de bileziktir. Bilezik yuvarlak, yassı ya da profilli demirden yapılmış olup kesik yeri kaynatma veya perçinleme suretiyle birleştirilmiştir.

http://www.savfer.com

ferforje bahçe kapısı