Ferforje Korkuluk

Ferforje Korkuluk ve Parmaklığın Tanımı


Balkon, merdiven, köprü, pencere ve benzeri yerlerde düşmelere; endüstri tesislerinde, kamu kurum ve kuruluşlarında, bahçe, kapı, heykel gibi yerlerde geçmelere karşı güvenlik amacıyla konulan engellere parmaklık denir.


Günlük yaşantımızda eve girerken, merdiven çıkarken, köprü üzerinden geçerken ve balkonlardan bakarken sıkça karşılaştığımız bu araçlar bizim ve eşyalarımızın güvenliğini sağlar.


Parmaklıklar, güvenlik görevlerine ek olarak bulundukları yerleri dekore etmek ve göze hoş görünmesini sağlamak amacıyla da yapılır.


Bahçe Parmaklıkları
Bahçe sınırlarında ve ya bahçe duvarları üzerinde güvenlik ve aynı zamanda dekoratif amaçlı yapılan parmaklıklardır.

Bahçe parmaklık elemanları, dikme çubuklar, ,kuşaklar, motif, baba ve payandadan oluşur.


Dikme çubukla: Parmaklık yapımında aşağı doğru inen dikme demir çubuklardır. Genellikle parmaklık yüksekliği kadar olup estetik bakımdan hoş görünmesi istenirse dikme uçlarına kozalak ve benzeri motifler monte edilebilir..


Dikme çubuklar arasındaki mesafe en fazla 15 cm olmalıdır. 15 cm’den fazla olan aralıklarda dikme çubuk araları motif ile doldurulmalıdır.


Kuşaklar: Zemine paralel uzanan malzemeler olup dikmeleri alt ve üstten bağlar


Motif: Parmaklık çubuklarını birbirine bağlayan ve süsleme amacıyla değişik biçimlerde yapılan şekillerdir. Motifler çerçeve içine göze hoş gelecek şekilde monte edilerek dikme kullanmadan da yapılabildiği gibi dikmeler üzerine de monte edilmektedir.


Payanda: Uzunluğu ve yüksekliği fazla olan yerlerde parmaklığı sağlamlaştırmak amacıyla dıştan konulan desteklere payanda denir. Balkon, merdiven ve teras gibi yerlerde payanda kullanılması gerekir.

Balkon Parmaklıkları
Güvenlik ve aynı zamanda görsel güzellik amacıyla balkonlarda kullanılan parmaklıklarıdır. Balkon parmaklıklarında çocukların parmaklığa çıkarak düşmelerini önlemek gayesi ile basamak oluşturabilecek şekil ve motiflerden kaçınılmalıdır.


Balkon Parmaklıklarında Kullanılan Ölçüler
Balkonlardaki Yaşam esnasında parmaklığa dayanma, abanma ve sarkmalar yapıldığından düşmelere karşı emniyet açısından parmaklık yükseklikleri 90 cm ile 95 cm alınır ve küpeşteli olarak yapılır. Parmaklık, Dikme çubuklardan oluşturulacak ise çocukların başlarını parmaklık aralarına sokmalarını önlemek için aralıkları 13 cm’den büyük yapılmaz.


Pencere Parmaklıkları
Pencerelerin önüne konulmak suretiyle düşmelere karşı güvenliği sağlayan ve estetik amaçlı kullanılan parmaklıklardan biri de pencere parmaklıklarıdır.


Pencere Parmaklığı montajı
Pencere parmaklığı çerçeve dışına monte edilecekse ölçüleri çerçeve ölçüsüne üç tarafta yaklaşık olarak 100 mm ilave yapılarak belirlenir. Bunda amaç, montaj kolaylığıdır. Pencere boşluğu içine montaj yapılacak parmaklıklar yatay ve dikey ekseni mesafelerinden en fazla 2 cm boşluk bırakılarak pencere kasası boşluğuna montajı yapılır.


Merdiven Parmaklıkları
Merdivenlerden inip çıkarken merdiven kovasına veya etrafını çevreleyen boşluklara düşmeleri önlemek ve dekoratif amaçlı olarak yapılan parmaklıklardır. Merdiven parmaklıkları genel olarak koruyucu görev yapan dikmeler ve kuşaklar ile dekoratif görüntü sağlayan merdiven başı, baba, motif ve küpeşteden meydana gelir.


Merdiven Parmaklığında Kullanılan Ölçüler
Merdiven parmaklık yüksekliği merdivenlerden iniş ve çıkışların emniyetli olmasını sağlamalıdır. Buna göre parmaklık yüksekliği basamak yüzeyinden itibaren 800 ile 900 mm arasında olmalıdır. İki baba arası uzaklık yaklaşık olarak 1500 mm ile 2000 mm olmalıdır.


Merdiven Parmaklıklarında Kullanılan Malzeme ve motifler
Merdiven parmaklıklarında , yuvarlak, kare yada lama demir malzemelerden oluşan motifler kullanılmaktadır.