Merdivenlerin önemi

Çoğunlukla tasarım veya işçilik hataları, günlük hayatta sıklıkla kullanılan merdivenlerde belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Buradan hareketle merdivenlerde kullanıcı memnuniyeti kavramının, mimari tasarım açısından önemli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.

Mimaride Merdiven; Mekân içinde, insanların bir konumdan başka bir konuma hareketi sirkülâsyon olarak adlandırılır. Sirkülâsyon hem yatayda hem de düşeyde hareket etme anlamında da kullanılmaktadır. İnsanların çevre ve mekân ilişkileri kapsamındaki düşey yaya hareketleri bu elemanlar yardımı ile karşılanmaktadır.

İnsan odaklı tasarım anlayışının giderek önem kazandığı günümüz mimarisinde bu kapsamda ele alınan iyi tasarlanmış düşey sirkülâsyon araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Çoğunlukla tasarım veya işçilik hataları, günlük hayatta sıklıkla kullanılan merdivenlerde belirgin bir şekilde hissedilmektedir. Buradan hareketle merdivenlerde kullanıcı memnuniyeti kavramının, mimari tasarım açısından önemli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmaktadır.


Mimaride merdiven, kullanıcı memnuniyeti, çoğunlukla konut başta olmak üzere farklı yapı türlerine ait mekânlardan duyulan memnuniyetin ele alındığı görülmektedir. Oysa standartlara göre tasarlanmayan merdivenlerin insanların konfor ihtiyaçlarına karşı yetersiz kalması durumunda da ortaya çıkmaktadır.

Bu sebeple kullanıcı memnuniyeti dikkate alınarak, merdiven standartlarının geliştirilmesi önem teşkil etmektedir. Bu beklenti kapsamında merdiven kullanım artışına bağlı olarak, aktif olmayan yaşam tarzının beraberinde getirdiği sağlık sorunlarını azaltarak daha aktif bir toplum oluşturma çabaları da desteklenecek ve beraberinde teknolojinin insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinin mimari anlamda en aza indirgenmesi sağlanacaktır

Ferforje Merdiven Korkuluğu Modelleri

www.temirci.art