Tarihi Yapıda Demir Malzemenin Korunma İlkeleri

Tarihi Yapıda Demir Malzemenin Korunma İlkeleri

Pencere demir KORKULUK modelleri
Villa için en ideal demir pencere korkuluk görselleri savfer metal

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı meydana gelmiş problemlerin giderilmesi için demir malzemelere uygulanacak koruma-onarım çalışmaları çeşitli basamaklardan oluşur. Bunlar;

1- Korozyona neden olan ortamın/etkenin değerlendirilmesi,

2- Korozyon ürünlerinin tanımlanması,

3- Korozyon ürünlerinin metal yüzeyinden uzaklaştırılması, temizleme işlemleri,

4- Aktif korozyonun durdurulması,

5- Metalin onarım işlemleri,

6- Metal yüzeyinde gerekli yüzey (koruma) işlemlerinin yapılması

7- Metalin yeniden üretilmesi şeklinde sıralanabilir.

Duvar sistemlerinde kullanılan gergi, kenet ve zıvanalar rutubet etkisi ile bazen aşırı derecede paslanıp korozyona uğrayabilmektedirler. Bu durumda yenileri ile değiştirilmesi gündeme gelebilir. Korozyon ileri derecede değilse bahsedilmiş gerekli temizlik ve onarım işlemleri yapıldıktan sonra üzerlerini koruyucu malzeme ile kaplamak yeterli gelebilir. Bunun yanında basit önlemler alarak da koruma sağlanabilir.

Bu kapsamda ara yüzeylere müdahale ederek, gerekli yalıtım malzemeleriyle (kalafat gibi) ya da kaplamalar yaparak metal/ortam ilişkisi kesilmelidir. İki demirin birleşim bölgelerindeki gevşemiş perçin, vida ya da halka gibi bağlantı elemanlarındaki boşlukları gidermek, yine iki farklı metal (demir ve bronz gibi) arasında galvanik korozyonun oluşumuna engel olmak için arada yalıtım malzemeleri kullanmak, korozyonu engelleyici basit çözüm yollarıdır. Daha sonra yapılacak periyodik bakım çalışmaları bu türlü korozyon oluşumlarına engel olacaktır.